Ienākt/Reģistrēties
Logo
izmēri savas skolas
klimata ietekmi
headerImage

Kā strādāt

Kā strādāt ar CO2 kalkulatoru?

Lai strādātu ar CO2 kalkulatoru, jums būs nepieciešama precīzi dati par skolu (skolas platība, informācija par skolas ēku, skolēnu un darbinieku skaitu tekošajā mācību gadā. CO2 kalkulatorā jāievada informācija par konkrētu laika posmu - gadu vai mēnesi.

Lai aizpildītu CO2 kalkulatoru, jums būs nepieciešama sekojoša informācija:

Enerģija

 1. Elektrība (kWh): elektroenerģijas patēriņš skolā - nolasiet rādījumus no elektrības skaitītāja vai iegūstiet informāciju no Latvenergo piestādītajiem rēķiniem.

 2. Dabas gāze (m3): nolasiet rādījumus no gāzes skaitītāja vienā un tai pašā datumā.

 3. Mazuts vai dīzeļdegviela (litri): iegūstiet informāciju vai nu no iepirkšanas dokumentiem vai no skolas saimnieka.

 4. Centrālapkure (kWh): iegūstiet informāciju no siltuma piegādātāja.

 5. Koksne (granulas, šķelda, briketes) (tonnas): iegūstiet informāciju vai nu no iepirkšanas dokumentiem vai no skolas saimnieka. Jūsu skolas radītos CO2 rādītājus koksnes izmantošana neietekmēs, jo tā uzskatāma par CO2 neitrālu enerģijas avotu.

 6. Ogles (tonnas): iegūstiet informāciju vai nu no iepirkšanas dokumentiem vai no skolas saimnieka.

 7. Saules kolektors + citi alternatīvās enerģijas ieguves avoti: atzīmējiet jums pieejamo informāciju, bet jūsu skolas radītos CO2 rādītājus tā neietekmēs.

Transports

 1. Benzīns (litri).

 2. Dīzeļdegviela (litri).

 3. Sašķidrinātā dabas gāze (LPG) (litri).

 4. Bio-degiela: bio-dīzelis vai bio-etanols (litri).

 5. Lidojumi (km gadā)

Iegūstiet informāciju par skolai piederošo automašīnu patērēto degvielas daudzumu. Iegūstiet informāciju par skolas darbinieku komandējumiem un skolēnu ceļojumiem saistībā ar skolas dzīvi, kuros tiek izmantots aviotransports.

Pievienojiet skolas autobusa degvielas patēriņu, kā arī degvielas patēriņu ekskursijās.

Ar anketēšanas palīdzību uzziniet, kādu transportu skolēni un darbinieki izmanto nokļūšanai uz skolu, kā arī par degvielas daudzumu, kas tiek patērēts.

Ūdens un Pārtika

Šobrīd kalkulatorā paredzēts tikai ar ūdens patēriņu saistīto CO2 emisiju aprēķins, taču nākotnē iespējams vākt informāciju arī par skolas ēdnīcā izmantotajiem produktiem un aprēķināt ar tiem saistītās emisijas.

 1. Kopējais ūdens patēriņš gadā (1 m3 = 1000 litri).

 2. Siltais ūdens (no centrālās apgādes) (m3) gadā.

Uzziniet informāciju no ūdens skaitītājiem, rēķiniem vai skolas saimnieka.

Atkritumi

 1. Nešķiroti atkritumi (kg/gadā).

 2. Šķirotie atkritumi – papīrs, kartons (kg/gadā).

 3. Šķirotie atkritumi – metāls, stikls vai plastmasa (kg/gadā).

 4. Komposts (CO2 neitrāls) (kg/gadā).

 Veiciet uzskaiti paši vai iegūstiet informāciju no savas atkritumu apsaimniekošanas organizācijas.

Kad būsiet aizpildījuši kalkulatorā prasīt informāciju,  tas aprēķinās jūsu skolas rezultātus – CO2 emisijas. Rezultātus jūs varēsiet aplūkot vairākās dimensijās vienas laika vienības ietvaros (pa gadiem vai mēnešiem). Pavisam drīz kalkulators sniegs iespēju rezultātus salīdzināt ar augstāko, zemāko un vidējo citu skolu rādītājiem. Rezultātus jūs varēsiet aplūkot vairākās dimensijās (kopējie rezultāti, rezultāti pa sektoriem, rezultāti laika skalā) vienas laika vienības ietvaros (pa gadiem vai mēnešiem).

Ekoskolu programma